banner-ødemørk

Ødemørk Eventyrstien

“Eventyrstien” er en tørr og fin familietur i Mossemarka som tar deg til Ishavet naturreservat, storslagne osper og gamle kraftfulle furuer. Tusen er godt merket, og deler er tilgjengelig med rullestol og barnevogn.
 
Fra Ødemørkstua tar du til høyre mot Østjordet og så til venstre igjen etter noen meter. Gå forbi Speiderhytta til 1. Son Sjøspeidere og videre i retning Ishavet og Breimåsan. Etter å ha passert den gamle innmarka som nå delvis er tilplantet ankommer du den østligste Eventyrskogen. Vel 800m lenger frem ligger Ishavet naturreservat, hvor du har praktfull utsikt over et typisk flatmyrområde.
 
Stien krysser skiløypa mot Breimosan og fortsetter nordover forbi mørke urer og storslagne, gamle osper. Her kommer vi inn på samme trase som tur 14. Følg stien ca. 500 m til et skilt viser at vi skal ta av vestover gjennom et åpent og lyst område. Her veksler naturen mellom små fururabber og fuktige myrer fram til stien igjen krysser “Kongeveien”. Om du vil avkorte turen, kan du følge veien sydover mot Ødemørk. Hvis ikke, krysser du bare ”rett over” og følger stien videre langs en bekk og forbi en trolsk fjellhammer. Ferden går her over flere vakre høydedrag med noen av Mossemarkas eldste furuer - som tross sin beskjeden høyde (8-10 meter) kan være opp mot 300 år gamle.
 
Vekslinger mellom kollene og dalene gir her turen en flott opplevelse av landskapsrom. Når du etter en stund ser et gammelt landmålingstårn har du kommet til Ødemørkskogens høyeste punkt. Stien munner så ut på Kongeveien hvor du tar til høyre sydover tilbake mot Ødemørkstua – hvor en kan få både kaffe og vafler på søndager.
 

Ødemørk Eventyrstien

Totalt 4 km.

Godt merket tur langs små (ofte til dels bratte) stier.

Kun siste del av turen, hvor en kommer inn på “Kongeveien”, egner seg for rullestol og barnevogn.