topbanner - Skolt Pukkverk avdeling Vestby

Skolt Pukkverk avdeling Vestby

Vestby Pukkverk leverer alle typer produkter tilknyttet pukkverksdrift slik som stensand, subbus, singel, pukk og maskinkult til vårt nærmiljø. Vi kan levere direkte til oppgitt adresse hvis ønskelig.

Skolt Pukkverk AS produserer og leverer stensand, subbus, singel, pukk, maskinkult og bruddsten fra våre fire pukkverk; Vestby Pukkverk, Råde Pukkverk, Moss Pukkverk og Sarpsborg Pukkverk. Skolt Miljøpark AS sin avdeling på Solli ved E6 i Råde kommune tar imot ikke forurensede overskuddsmasser som gravemasser, sprengsten, rivningsbetong og asfaltflak for gjenvinning, videreforedling eller varig lagring.

Entreprenør og privat

Større eller mindre oppdrag, ta kontakt med vårt kundesenter. Om du skal opparbeide en større eiendom, eller trenger et lass hagesingel til gårdsplassen din hjelper vi deg.
bunnnbilde - Skolt Pukkverk avdeling Vestby

Skolt Pukkverk AS

Garderveien 250
1540 Vestby