topbanner - Vestby Regnskapskontor AS

Vestby Regnskapskontor AS

Vestby Regnskapskontor AS har drevet med regnskapsføring siden oppstarten i 1953. Våre ansatte har et høyt utdanningsnivå, og har lang og variert erfaring. Dette gjør vi slik at du som kunde skal være sikret effektive regnskapstjenester av høy kvalitet.

OM VESTBY REGNSKAPSKONTOR Vestby Regnskapskontor AS – litt historie Lørdag 5. desember 1952 holdtes konstituerende møte for dannelse av regskapslag for Vestby fra 1. januar 1953. Slik lyder innledningen i protokollen for Vestby Regnskapslag, som er forløperen for Vestby Regnskapskontor AS. På dette møtet ble Jens Hvidtsten, Karl Trandem og Atle Engh valgt til styre, med A. Kjølberg som varamedlem. På styremøte den 18. desember 1952 ble Erling Varhaug ansatt som regnskapsfører. Jørgen Bergmaal ble ansatt som regnskapsfører den 17. februar 1954 og begynte i stillingen den 15. mars 1954. På årsmøte den 16. november 1960 ble følgende vedtak gjort: «Forslag om at Jørgen Bergmaal skal overta den økonomiske driften av laget, ble enstemmig vedtatt etter det fremsatte forslag» Dermed var Vestby Regnskapskontor en realitet. I 1965 ble Magnus Gansmo ansatt i Vestby Regnskapskontor, og han gikk etterhvert også inn som 50 % eier i selskapet. Arne Jørgen Bergmål overtok sin fars andel i 1972, og Magnus Gansmo sin andel i 1991 og har etter dette vært 100 % eier av selskapet, frem til 1. januar 2017. Selskapet er i dag heleid av Kjell Christian Arnvard. Kjell Christian Arnvard er i dag daglig leder og styreleder i selskapet.

HVA KAN KUNDEN GJØRE SELV?

Duett.no MinSide, som er en portal i Duett.no, er et viktig element i digitaliseringen av regnskapet. MinSide gir mulighet for et enda tettere samarbeid mellom regnskapsfører og deres kunder. Duett har stort fokus på gode løsninger for regnskapsførers kunder. Vårt konsept skiller seg fra det de fleste andre programvareleverandører har, ved at vi ikke leverer lisenser direkte til deres kunder. Kundene kan fakturere, skanne bilag, attestere bilag for betaling, registrere timer eller gjøre andre oppgaver Kundene kan selv se på rapporter, søke og gjøre oppslag Dette gir følgende fordeler: Regnskapet blir oftere ajour og blir et bedre styringsverktøy Regnskapsfører får et bedre grunnlag for å tilby rådgivning Kundene sparer tid på leting og manuelt arbeid Økonomisystemet Duett.no er utviklet med spesielt fokus på å gi tilgang til gode verktøy for regnskapskontorets kunder. Her kan kundene enten kobles direkte inn i regnskapsførers løsning (VPN), eller jobbe i enkle webskjermbilder (MinSide). Alt er helintegrert og en del av Duett.no.

Vestby Regnskapskontor AS

Kleverveien 6
1543 Vestby