banner-forside

Nyheter fra Vestby Næringsforum

Bli med på årsmøtet - vi møtes digitalt!

6 mai, 2020

årsmøte

Vestby Næringsforum inviterer medlemmene til digitalt årsmøte onsdag 13. mai kl. 09-10

Onsdag 13. mai kl. 09-10

Pålogging:

Bli med i Microsoft Teams-møte

Lær mer om Teams | Møtealternativer


Følgende saker skal behandles:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding
  4. Godkjenning av årsregnskap
  5. Årets budsjett
  6. Forslag til vedtektsendring
  7. Eventuelle innkomne forslag (frist mandag 11. mai) 

Årsmøtet kan kun fatte vedtak i sakene som nevnt i sakslisten eller som meldes inn 11. mai.

Har du spørsmål kan du kontakte:
Styreleder Halvor Sørbye halbye@online.no Mobil 905 20 564
Daglig leder Tove Hauge tove@vestbynf.no Mobil 950 60 000