banner-forside

Nyheter fra Vestby Næringsforum

Hva skjer videre - Sentrumsutbygging i Vestby

25 juni, 2020

VestbySentrumutbygging

Hva vil Vestby Næringsforum ha fokus på i det videre arbeidet?

Vestby Næringsforum har følgende agenda fremover

Gård og Grunneier gruppa har hatt et konstruktivt møte med representanter fra kommunen og ble enige om følgende temaer å ta tak i det videre arbeidet vedrørende sentrumsutbyggingen i Vestby:

  • Sentrumsbrua: Fremkommelighet og flyt mellom syd og nord. Det blir ikke et sentrum helt uten trafikk.
  • Offentlig parkeringsløsning: Det er viktig at Vestby Kommune prioriterer løsning for kunde- og brukerparkering i sentrum.
  • Faseinndeling: Hva er definisjonen? Hvilke regler gjelder? Hva betyr de politiske føringene?
  • Helhet og ikke deler: Oversikt over områder som skal detaljreguleres / Hvilke er i prosess? Hvilke områder skal ikke detaljreguleres?
    Se link til dokument fra Lars Grimsgård - Plansjef Vestby Kommune
  • Saksbehandling byggesaker: Det er et uttalt behov for bedret forutsigbarhet og tidsbruk i byggesaksbehandling. Dette blir tema i et eget møte med administrasjonen etter ferien.

    Se link til presentasjonen fra prosjektleder Trond S. Solbakken, Vestby Kommune