banner-forside

Nyheter fra Vestby Næringsforum

Kompensasjonsordningen for bedrifter

16 april, 2020

3986315547_266d3929c7_n

Informasjon og tilbud om rådgivning fra BDO

 

Se webinaret som ble avholdt i samarbeid med BDO

BDO har kommet med følgende tilbud til medlemmene

Vi i BDO Advokater og RÅD i region Østfold/Follo tilbyr medlemmene i Vestby Næringsforum 25 % rabatt av ordinære timesatser for bistand i alle koronarelaterte spørsmål (gjelder ikke for ordinære regnskaps- og revisjonsoppdrag).

Vi kan også tilby en pakkeløsning til deres medlemmer som innebærer at vi kjører selskapenes resultatregnskap gjennom en beregningsmodell for kompensasjon, i tillegg til at de får en mal for styreprotokoll hvor vi har inntatt de punktene som bør være med i en vurdering for å dokumentere styrets «beste skjønn» på søknadstidspunktet. Dette kan vi tilby for kr 3500,- eks mva . Øvrige timesatser, vilkår og priser vil bli oppgitt på direkte forespørsel fra Vestby Næringsforums medlemmer.

  • Rabatt på 25 % av ordinære timesatser for bistand i alle koronarelaterte spørsmål
  • Bistand med analyse og beregning av grunnlag for søknad om kompensasjon - til fastpris
  • Mal for styreprotokoll for vurderinger knyttet til kompensasjonsordningen - til fastpris
  • Mal for permitteringsvarsel - til fastpris
  • Mal for protokoll for drøftelsesmøte med tillitsvalgte - til fastpris

Kontaktperson hos BDO:
Trine Agathe Lorentzen
Advokat MNA/Partner
Mobil +47 952 60 115
trine.agathe.lorentzen@bdo.no