banner-forside

Nyheter fra Vestby Næringsforum

NAV har svart på spørsmål fra medlemmene i Vestby Næringsforum

25 mars, 2020

question-mark-2110767_640 (1)

Medlemmene sendte inn spørsmål til NAV Vestby i forbindelse med webinaret 20. mars. Her finner du svarene.Hvordan komme i kontakt med NAV?

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav/dialog-med-nav-i-forbindelse-med-koronaviruset

Hvor mye får de ansatte utbetalt under permittering?

https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-arbeidsledig#chapter-6

Må man som arbeidsgiver varsle NAV om permittering, og hvor gjøres det?

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Hva hvis ansatte blir sykmeldt, hvor lenge løper arbeidsgiverperioden?

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-om-koronarelatert-sykefravar-og-egenmelding/id2694350/

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-2

Hvem skal betale lønn for de som må være hjemme med barna pga. stengte skoler og barnehager? Er det noe spesielt de som er eneste ansatt i eget AS må ta hensyn til ved permittering?

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-2.

Hva om man jobber annenhver dag, og jobber overtid de dagene man ikke har omsorgspermisjon. Hva da med de to timene man klarer å jobbe mens man er hjemme i omsorgspermisjon en dag? (gå inn på vedlagt lenke og still spørsmål)

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/ofte-stilte-sporsmal-om-koronaviruset-og-bruk-av-omsorgsdager

Hvis ansatte er syke, kan man fortsatt permittere?

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-4

Hva med ansatte som er ute i svangerskapspermisjon, kan de fortsatt permitteres?

https://www.nav.no/person/kontakt-oss/chat/familie

Her ber vi arbeidsgiver stille spørsmål om permittering og svangerskapspermisjon.

Må man sende melding til NAV hvis man permitterer færre enn 10 ansatte? Eller er det den ansattes ansvar å melde fra til NAV?

Arbeidsgiver plikter å varsle NAV ved permittering på 10 eller flere.

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Ved søknad om dagpenger må søkeren ha med dokumentasjon fra arbeidsgiver.

Hvor lang tid tar det fra en ansatt har mottatt permitteringsvarsel til pengene blir utbetalt?

Det kan ikke gis noen konkret svar på antall dager. Man kan følge saken/søknaden sin på Ditt NAV på nav.no.

Støtteordning(er) til bedrift/selvstendig næringsdrivende, DA?

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus-informasjon-til-selvstendig-naeringsdrivende

Hvilke skjemaer skal benyttes og vedlegg trengs fra arbeidstaker, i forbindelse med permittering i forbindelse med koronautbruddet (yrkesforbud)?

https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/arbeidsledig

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Hvilke skjemaer skal selvstendig næringsdrivende benytte, som er i samme situasjon (yrkesforbud)? Hva trengs av dokumentasjon? Er det laget løsninger som kan benyttes for tilfellet vi er inne i nå?

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus-informasjon-til-selvstendig-naeringsdrivende