banner-forside

Nyheter fra Vestby Næringsforum

Næringsliv hjelper Næringsliv i Vestby kommune

27 mars, 2020

sonskilen båthavn

Vestby Næringsforum har opprettet en Facebook gruppe for næringslivet i kommunen.

En møteplass for samhold og inspirasjon

Facebook gruppen er åpen for alle som driver næringsvirksomhet i kommunen, og andre som har interesse av å se hva næringslivet gjør og er opptatt av som en konsekvens av korona utbruddet. Hensikten er å formidle gode ideer, tips og råd.

https://www.facebook.com/groups/211818976800926/

Handle lokalt!

Det skal være en arena for tilbud og etterspørsel av varer og tjenester man finner lokalt i kommunen.

Innspill til politikerne

Politikerne etterspør forslag til konkrete tiltak kommunen kan iverksette for å avhjelpe situasjonen. Her har vi mulighet til å påvirke!