banner-forside

Nyheter fra Vestby Næringsforum

Opptak av webinaret for næringslivet i Vestby kommune

23 mars, 2020

webinar-bilde-nyhet

Vestby Næringsforum arrangerte fredag 20. mars et webinar knyttet til koronautbruddet for næringslivet i kommunen. På forhånd kunne deltakerne sende inn spørsmålene til panelet knyttet til økonomi, arbeidsrettslige forhold og hva Vestby kommune bidrar med overfor næringslivet.

Webinaret ble i sin helhet tatt opp – og du kan spille det av her.

Webinaret varte i 1 time og 20 minutter – og sekvensene fordeler seg omtrent slik:

  • 0-5 minutter: Velkommen
  • 5-14 minutter: Vestby Kommune ved Rådmann Sjur Authen
  • 14-31 minutter: Sparebank1 Østfold Akershus ved Jon Tørmoen - direktør for Bedriftsmarkedet
  • 31-og resten av webinaret: NAV Vestby ved Andreas Kjellin Bergmann og Anne Margrethe Vesterdal-Johannessen, ArbeidsRettslig Consulting ved advokat Tanja Dahl Ødegård.

Underveis ble det også stilt spørsmål til panelet. Håper det kan være til nytte for de som ikke hadde anledning til å delta.

Hilsen Tove Hauge