banner-forside

Nyheter fra Vestby Næringsforum

Webinar om Kompensasjonsordningen for bedrifter

8 april, 2020

webinar kompensasjonsordningVestby Næringsforum arrangerer et webinar i samarbeid med BDO i Moss torsdag 16. april kl. 09.

Bli med på webinar om Kompensasjonsordningen for bedrifter - torsdag 16. april kl. 09:00-09:45

  • Målet med ordningen er å kompensere en andel av selskapets faste, "uunngåelige" kostnader i den perioden aktiviteten er redusert.
  • I første omgang kan bedriftene søke om 80% kompensasjon for 3 måneder, med mulighet til forlengelse.
  • Virksomheter som fikk aktivitetsforbud og måtte legge ned driften vil få en høyere kompensasjonsgrad på 90%. Brudd på opplysningsplikten vil bli sanksjonert med hhv 30 og 60% av mottatt tilskudd.
  • Søknadsprosessen blir digital, og er forventet å åpne 17. april.

Fra BDO deltar 3 advokater som har bred kompetanse knyttet til tilskudd og rådgivning. De vil ta oss igjennom det foreslåtte regelverket.

  • Advokat / Partner Trine A. Lorentzen
  • Direktør og leder for RÅD Klaus Hansen
  • Advokat Dan Henrik Kristiansen

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål underveis.

Ingen påmelding - logg deg på 5 minutter før webinaret starter.

Link til teams-møtet pålogging:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ0NjAxYjAtYzg5MS00YmFhLThhMzUtN2RlZTVlNDUyYjlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22623ec005-a3d1-4dd8-901b-66199f855166%22%2c%22Oid%22%3a%22372b2efb-cecf-4673-8a87-256e9d327fc8%22%7d

Link til en infoside med instruksjon om hvordan logge seg på:

https://support.office.com/nb-no/article/bli-med-i-et-m%C3%B8te-i-teams-1613bb53-f3fa-431e-85a9-d6a91e3468c9#bkmk_link